Tipy, jak se neplatit daně: objev příjmy osvobozené od daně!

Daně musíme platit všichni. Existují ale výdělky, které žádné dani nepodléhají. Příjmy osvobozené od daně jsou ty, ze kterých se neodvádí daň z příjmu ani se neuvádí do daňového přiznání. Jde například o dary, dědictví a při splnění specifických podmínek i prodej nemovitosti. O dalších situacích, ve kterých nemusíš platit daně, se dočteš v novém článku!

Příjmy osvobozené od daně

Příjmy osvobozené od daně

 • Dary
 • Dědictví
 • Prodej nemovitosti (za určitých podmínek)
 • Příležitostné příjmy
 • Sociální dávky
 • Stipendia
 • Výsluhy
 • Výhry z hazardu či loterie do 1 milionu korun

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob

Dary

Finanční, i nefinanční dary s jasně stanovenou hodnotou jsou bezúplatné příjmy. V případě, že splňují některé z následujících podmínek je danit nemusíš. Jde o dary:

 • Od příbuzných, a to jak v přímé, tak vedlejší linii. Kromě rodičů, prarodičů, dětí či vnoučat se zákon vztahuje i na dary od sourozenců, tet, strýců, manželů, manželek a jejich dětí a rodičů.
 • Od lidí, se kterými žiješ nejméně rok ve společné domácnosti.
 • Příležitostné, přičemž v součtu dary nepřekročí částku 15 tisíc korun za rok.

Dědictví

Příjmy, ke kterým přijdeš dědictvím nebo odkazem daním také nepodléhají. Výjimku představuje situace, kdy zdědíš nemovistost. V takovém případě se na tebe kromě domu či bytu převede i daň z nemovitosti. Osvobození od daně nastává po 5 letech od získání nemovitosti  a to za předpokladu, že k tomu došlo před začátkem roku 2021. Pokud jsi dům či byt zdědil  až po 1. lednu 2021, příjem je osvobozený od daně až po 10 letech

Prodej nemovitosti

Časový limit si musíš hlídat i v případě příjmu z prodeje nemovitostí. Ten je osvobozený od daně až po tom, co v něm máš alespoň 2 roky trvalé bydliště. Případně nemusíš danit i před uplynutím dvou let, když doložíš, že peníze z prodeje nemovitosti použiješ k pořízení jiného bydlení. Pokud tuto situaci řešíš společně se svým manželem či manželkou, spadá nemovitost do společného jmění manželů. K osvobození od daně stačí, aby jednu z podmínek splňoval pouze jeden z vás.

Příležitostné příjmy

Jak jistě víš, mzda podléhá dani příjmů fyzických osob. Existuje ale skupina příležitostných příjmů, které danit nemusíš. Patří sem:

 • Prodej potravin z vlastních zdrojů: Spadá sem ovoce a zelenina z vlastní zahrádky, vejce od slepic nebo prodej medu. Poslední zmíněné spadá do příležitostného příjmu pouze 1000 Kč za  včelstvo za předpokladu, že má včelař maximálně 50 včelstev.
 • Příležitostný pronájem věcí: Movité věci, jako třeba auto nebo elektroniku, můžeš občasně pronajmout i bez nutnosti odvádět daň.
 • Nepravidelné činnosti: Jedná se o takové, které spadají pod smlouvu o dílo. Jde například o tvorbu počítačového programu, doučování nebo focení na svatbách.
 • Osoby pracující za stravu a ubytování: Osvobození od daně se týká také těch, kteří spíše než mzdu dostávají kapesné, jako třeba au-pair.

Současně platí, že v této kategorii je možné si vydělat maximálně 50 tisíc korun za rok. Dokud se držíš pod touto hranicí, nepotřebuješ pro tyto aktivity živnostenské oprávnění. Samozřejmě pokud nejde o živnost řemeslnou či vázanou, kde musíš navíc dokázat odbornou způsobilost. Stejné podmínky platí i pro OSVČ – příjem do 50 tisíc korun danit nemusí.

Kromě toho, že jsou tyto činnosti osvobozené od daně, si je můžeš také nezávazně vyzkoušet, například pokud máš nutkání ke změně v kariéře.

/Živnost není celoživotní koule na noze, můžeš jí kdykoliv zrušit přerušit a zase obnovit. /

Sociální dávky

Další příjmy, které jsou osvobozené od daně, jsou sociální dávky. Řadí se sem podpora v nezaměstnanosti, dávky hmotné nouze, alimenty, výživné na děti ale také rodičovský příspěvek a nemocenské pojištění. Dále pak dani nepodléhá ani státní podpora na příspěvek na penzijní pojištění. Když už mluvíme o důchodech, osvobozený příjem zde figuruje pouze tehdy, když výše důchodu nepřesáhne 36násobek minimální mzdy. Ta je od letošního roku vypočítaná na 18 900 Kč.   

Stipendia

Naštěstí i studenti mají ve světě daní výjimku. Středoškoláci můžou v klidu pobírat až 5 tisíc měsíčně, vysokoškoláci 10 tisíc. Je přitom jedno, jestli dostáváš stipendium od školy, města nebo kraje.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob

Součástí zákonu o dani z příjmu právnických osob je i § 19 věnující se právě osvobození od daně. Najdeš v něm veškeré situace, ve kterých právnické osoby nemusí ze svých příjmů daně odvádět. Mezi ty nejčastější patří:

 • Podíly na zisku tichého společníka,
 • příjmy z úroků z přeplatků, který zavinil správce daně a těch, které zapříčinila správa sociálního zabezpečení,
 • příjmy z neziskovek, církví a veřejných sbírek,
 • za nájmy nebytových prostor či družstevních bytů.

Oznámení o osvobozených příjmech

Pokud se ocitneš v situaci, kdy obdržíš příjem osvobozený od daně vyšší než 5 milionů korun, musíš o tom podat oznámení. Každý příjem se posuzuje jednotlivě. Pro podání platí stejná lhůta jako u daňového přiznání. Nezapomeň, že oznámení o osvobozených příjmech se týká jak osob fyzických, tak  právnických.

Informace, které musíš v oznámení uvést:

 • Výše příjmu,
 • okolnosti, za jakých došlo k nabytí,
 • datum přijetí.

/Poznej klady i zápory fyzických a právnických osob a podnikej efektivně! /

Neexistuje žádný předepsaný tiskopis, můžeš ale použít vzor, který najdeš na stránkách Finanční správy. Pokud tento příjem neoznámíš, hrozí ti pokuta až 15 % z částky neoznámeného příjmu. Kromě této povinnosti se ti sníží administrativní zátěž v případě, že budeš muset prokázat původ majetku.

Výjimku při oznamování tvoří skupina příjmů, o kterých lze najít údaje v rejstřících či evidencích. Například osvobozený příjem z prodeje domu či pozemku se ohlašovat nemusí, protože lze potřebné údaje zjistit z katastru nemovitostí.  


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|