Podnikáš? 3 typy daní, které by tě měly zajímat

Podnikáš, ale na hlavní pracovní náplň se začínají nabalovat i ty méně příjemné povinnosti – daně a s tím spojené účetnictví. Pochopení jednotlivých typů daní ti může pomoci efektivně plánovat a minimalizovat tak daňovou zátěž. Pokud ti z toho jde hlava kolem, přečti si článek, kde typy daní, které jako podnikatel potřebuješ znát, představujeme.

FreshStart Typy dani a ktere by vas jako podnikatele mely zajimat SEO clanek - Podnikáš? 3 typy daní, které by tě měly zajímat

Z pohledu daní musí podnikatel znát a platit jiné daně než fyzická osoba. Základem jsou 3 typy daní:

  • Daň z příjmů, kam patří daň pro OSVČ, daň z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • DPH
  • Spotřební daň
3fnUEQ0ZzjcCjrvC6a69IqLWrmoKISdpqpd98hvdR3HtX1GaempHLzQLiqCLnmdGoQrN EcklJwVWyBOH9nOw0XNUZZyaah9G6Syd3ZduZLw9Ubqb0EjaG2403ZNJJpuIFNFrMwy3SJ4iSwoE K2VG7h2iJdhgkKNDwZSlYfPtbbdDqpILIAcyvVPXgTqQ - Podnikáš? 3 typy daní, které by tě měly zajímat

Daň z příjmů – DPPO nebo OSVČ?

Daň z příjmů je jeden ze základních prvků, který podnikatele ovlivňuje. Právě tato daň má dopad na finanční stabilitu podniku. Pojďme si projet její klíčové aspekty.

Daně z příjmů se v tuzemsku liší podle typu podnikání. Jiná je, pokud jsi živnostník, jiná pro s.r.o., a.s. a další typy právnických osob. Co ale platí pro všechny bez rozdílu je fakt, že podnikatelé daně přiznávají prostřednictvím daňového přiznání. To se nově podává skrze datové schránky

Jako OSVČ platíš příjmovou daň 15 % nehledě na to, zda jde o hlavní či vedlejší pracovní činnost. Stejně tak musíš jako živnostník podávat daňové přiznání. Výjimku v této skupině tvoří pouze ty osoby samostatně výdělečně činné, které měly roční zisk maximálně 15 tisíc korun. Základ daně tvoří příjmy, od kterých odečteš náklady.  

DPPO – daň z příjmů právnických osob

Pro poplatníky, kteří nejsou fyzické osoby je DPPO stanovena na 19 %. Daň je povinná pro všechny právnické osoby, které mají sídlo svého podnikání na území České republiky. Daň se vypočítává ze zisku (nebo ztráty) podle účetnictví. Pokud účetnictví ve firmě nikdo nevede, pak z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

DPPO se vztahuje na veškeré výnosy, které při aktivitách vzniknou. Jako právnická osoba platíš z této daně zálohy a po vyúčtování podáváš daňové přiznání. 

Pozor: Nezapomeň si hlídat datum, do kdy podat daňové přiznání. Pokud se zpozdíš o více než 5 pracovních dní, může se sankce vyšplhat až do řádu sta tisíc korun. Proto vsaď na jistotu a řiď se daňovým kalendářem – buď stolním nebo elektronickou verzí.

Registrace k dani z příjmů právnických osob

Jak jsme již zmínili, daň z příjmů se dokládá z pravidelně odevzdávaných daňových přiznání. Pokud má tvé podnikání formu právnické společnosti, patří k jejímu založení i registrace k dani z příjmů právnických osob, a to do 15 dnů od vzniku firmy. Nemusíš přitom chodit na finanční úřad – buď vyplníš elektronický formulář na webu Finanční správy nebo si registraci zařídíš na Czech pointu.

/Zakládání s.r.o. není jen tak, projdi si, na co nezapomenout./

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFO musíš platit, pokud máš zaměstnance, kterým za jejich práci vyplácíš mzdu. Nejde přitom jen o danění platu, patří sem i odměny za výkon funkcí. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti odvádíš finančnímu úřadu ty jakožto zaměstnavatel. Pod tuto daň spadají nejen stálí zaměstnanci, ale i ti, kteří pracují na dohody (DPP i DPČ).

DPH

Daň z přidané hodnoty je základní daň, která tvoří značnou část příjmů státního rozpočtu. Platí se při nákupu prakticky všech služeb a zboží. Přičemž se daní rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Co taková daň představuje pro podnikatele? Když nakupuješ zboží včetně DPH, stát ti tuto daň vrátí na konci zdaňovacího období, ať už měsíčně či kvartálně. Naopak když prodáváš službu nebo produkt s DPH, tuto daň odvádíš státu.

Kdy se povinně stáváš plátcem?

Mnoho podnikajících subjektů nemá zákonnou povinnost se k placení daně registrovat. Jsou ale případy, kdy musíš DPH platit povinně.

·         Ve chvíli, kdy tvé podnikání překročí obrat 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců.

·         Pokud k ekonomické činnosti přijdeš na základě dědictví a bývalý vlastník již DPH platil

·         Když koupíš obchodní závod nebo ho získáš fúzí

Kdy se registrace k DPH vyplatí?

I když žádnou z výše uvedených povinností nesplňuješ, existují případy, kdy se ti vyplatí být plátcem DPH. Mezi tyto případy patří:

·         Tvoje firma nakupuje od plátců DPH: Nastává situace, kdy můžeš stát požádat o vrácení daně a produkty či služby budeš mít v konečném důsledku levnější.

·         Tví zákazníci jsou plátci DPH: Existují společnosti, které od neplátců DPH vůbec nenakupují. Pokud jde o velkého a zajímavého partnera, je pro tebe zaručeně výhodnější stát se plátcem také.

·         Obchoduješ i mimo území ČR: Pokud nakupuješ zboží z ciziny, můžeš si DPH nechat od státu vrátit. Celková částka je tak od daně očištěna a nákup levnější.

·         Nakupuješ v základní 21% sazbě DPH ale prodáváš ve snížené: Když původní cenu nezkrouhneš o daň, budeš úplně zbytečně mít nižší marži.

·         Chceš vypadat jako stabilní partner: Firma, která má obrat vyšší než 2 miliony vypadá na trhu dobře, a i ostatní s ní budou chtít uzavřít spolupráci. Díky plátcovství se tvá firma tváří jako společnost s obratem 2 miliony. I když tomu tak ve skutečnosti není, pojí se s tímto krokem vyšší prestiž. 

Spotřební daň

V neposlední řadě by tě měla zajímat specifická daň, a to daň spotřební. Její náležitosti plynou z toho, v jakém odvětví podnikáš. Vztahuje se totiž na alkohol, tabák a pohonné hmoty. Daňové zatížení těchto komodit má vyvážit negativní následky jejich spotřeby, ať už jde o ekologický aspekt nebo zdraví společnosti.

Veškerá specifika spotřební daně znát nemusíš, je ale fajn vědět, že existuje. V případě, že se s ní v profesním životě potkáš, stačí si nastudovat výsek sazeb, který tvé podnikání přímo ovlivní.

Na cigarety je spotřební daň 30 %. Spotřební daň na alkohol se přepočítává podle hmotnostního procenta etanolu, částka se liší podle druhu alkoholu. Je tedy rozdíl mezi pivem, vínem nebo lihem. Spotřební daň za pivo je kolem 30 korun (malé nezávislé pivovary platí méně) za hmotnostní procento. U vína je výše daně 2 340 korun, vyjma tichých vín, kde je daň nulová. Za hmotnostní procento lihu je daň stanovena na více než 30 tisíc korun. V příštím roce se má v rámci konsolidačního balíčku spotřební daň zvýšit o 10 %.

Stejně jako v případě alkoholu, i u pohonných hmot je spotřební daň jiná v závislosti na tom, s čím konkrétně obchoduješ. Faktem je, že v roce 2024 zůstane spotřební daň v této kategorii stejná jako letos. 

  • benzin – 12 840 korun/ 1 000 litrů
  • nafta – 9 950 korun/ 1 000 litrů
  • LPG pro použití v dopravě – 3 933 korun/ 1 tunu

V podnikání narazíš na typy daní, o které bys jako fyzická osoba ani nezavadil. Správné porozumění je pro tebe jako podnikatele klíčové. Efektivní plánování a dodržováním daňových povinností ti zajistí nejen klid na duši, ale také stabilitu a úspěch celého podnikání. Zaměř se na finanční plánování a měj svůj byznys pod kontrolou. 


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|