Jak založit s.r.o.? Rady a tipy

Chystáš se založit vlastní firmu ve formě společnosti s ručením omezeným, nebo již podnikáš jako živnostník a uvažuješ o přechodu na s.r.o.? Máme pro tebe praktický návod, jak na to! Zjisti, jak založit s.r.o. krok za krokem.

Jak funguje společnost s ručením omezeným?

Jestliže tě zajímá, jak založit firmu, která bude mít omezenou odpovědnost, případně jak taková společnost funguje, jsi na správném místě.

Když zakládáš společnost s ručením omezeným, tak se vlastně ptáš, jakým způsobem můžeš oddělit svůj osobní majetek od závazků a rizik, které přináší podnikání. Tím pádem, kdyby se ve společnosti něco nepovedlo a narazila by na finanční problémy, tvůj osobní majetek by měl být chráněn. To je jedna z hlavních výhod s.r.o..

Fungování společnosti s ručením omezeným je založeno na rozdělení vlastnictví a odpovědnosti. Máš právo vlastnit podíly ve společnosti podle toho, kolik jsi do ní investoval. Tvá odpovědnost však bude omezena právě na tyto investice. To znamená, že pokud by se objevily dluhy nebo závazky společnosti, nemusíš za ně ručit svým osobním majetkem.

Měj však na paměti, že i když tato forma společnosti poskytuje určitou ochranu tvého majetku, není to úplně bez rizika. Například v některých případech můžeš být stále osobně zodpovědný za porušení zákona či některé závazky společnosti, jako jsou například daně.

Založení s.r.o. krok za krokem

Vytvoření s.r.o. se v průběhu času stalo jednodušším a rychlejším. Tuto skutečnost potvrzuje i advokát Petr Papež, který v rozhovoru pro FreshStart uvádí: „Na webových stránkách justice.cz najdeš zakladatelskou listinu, která obsahuje všechny požadavky stanovené zákonem. Založení s.r.o. je tak finančně dostupnější, protože nemusíš hledat notáře, aby ti listiny sestavil.“ Nicméně, i přesto, že jsou k dispozici předpřipravené vzory, je důležité mít povědomí o klíčových prvcích celého procesu.

1. Zakladatelská listina: Základní kámen každé s.r.o.

Zakladatelská listina je základním kamenem při založení s.r.o. Je nezbytné ji sestavit u notáře. Tento dokument by měl být jasný a zároveň flexibilní pro případné budoucí úpravy. Notáři mají k dispozici vzorové šablony, ale je vhodné se s nimi poradit ohledně specifických požadavků na obsah smlouvy. Zakladatelská listina je zpravdila jednoduchý dokument, ve kterém figuruje pouze jeden společník.

Zakladatelská listina obvykle zahrnuje:

  • Název a sídlo firmy.
  • Předmět podnikání.
  • Informace o společníkovi a jednatelích.
  • Základní kapitál.

V případě, že s.r.o. zakládá více společníků, je nutný delší a o poznání složitější spis, takzvaná společenská smlouva. Mimo výše uvedených informací musí být ve společenské smlouvě uvedené jméno a bydliště společníků a také jejich podíly ve firmě. S tím souvisí i výše základních vkladů jednotlivých osob.

2. Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku může podat buď zakládající osoba, nebo notář, který se podílel na vytvoření zakladatelské listiny. Druhá varianta je rychlejší, a zápis může proběhnout do následujícího dne. Jestliže zvolíš individuální postup, pamatuj, že kvůli chybám ve formulářích mohou být dokumenty vráceny.

3. Ohlášení na živnostenském úřadě a živnostenské oprávnění

I když si zakládáš s.r.o., je nutné mít ohlášení na živnostenském úřadě. Pokud se jedná o živnost, která je řemeslná, vázaná či koncesovaná, proces bývá zpravidla zdlouhavější. Zde může být nutné ověření tvého vzdělání a dalších důležitých dokumentů. Pro volné živnosti ověření obvykle není potřeba.

4. Výše základního kapitálu

Minimální výše základního kapitálu pro s.r.o. činí 1 Kč. Pokud však zvolíš vyšší kapitál přesahující 20 tisíc korun, bude nutné zřídit speciální bankovní účet, který zřizuje správce vkladu a tímto způsobem se potvrdí založení společnosti. Pro nižší kapitál máš možnost tento krok odložit na později. 

Mluvíme zde o peněžitém vkladu, který musí být při zápisu do obchodního rejstříku splacen  alespoň z 30 %. Zbytek vkladu pak musí být vyrovnaný do 5 let od založení firmy. 

Zároveň existují i nepeněžité vklady, které musí mít peněžní hodnotu (například nemovitost). Ještě před vkladem je nutný pohled znalce, který tento vklad nacení a oficiální posudek je součástí společenské smlouvy. V případě nepeněžitých vkladů platí, že musí být splacen ze 100 % při zakládání s.r.o. 

5. Souhlas s umístěním sídla

Při zápisu sídla firmy do zakladatelské listiny je nezbytný souhlas majitele nemovitosti. Tento dokument musí být písemný a ověřený úřední osobou. Zároveň nesmí být starší než tři měsíce.

Proč zvolit s. r. o.?

Neměj strach začít podnikat s odhodláním. Proces založení s.r.o. není složitý a může ti ušetřit budoucí výdaje a právní komplikace, které někdy nastanou při přechodu ze živnosti na s.r.o. Založení s.r.o. může trvat i několik týdnů a musíš být připravený na výdaje v rámci tisíců korun, většinou potřebná částka nepřekročí deset tisíc. Tento krok ti ale poskytne ti stabilní právní rámec pro tvůj podnikatelský projekt. Buď důsledný a odhodlaný, a brzy můžeš mít svou vlastní s.r.o., která bude růst a rozvíjet se. 

Tip: Pokud na založení spěcháš nebo nechceš absolvovat kolečko po úřadech, můžeš využít službu takzvaných předzaložených společností (ready made). Ty mají již firmu zapsanou v obchodním rejstříku a přeprodávají jí k dalšímu využití.


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|