Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou: Jaká jsou pro a proti?

Ve světě práva a obchodu se často operuje s pojmy fyzická a právnická osoba. Jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? V článku se zaměříme na základní charakteristiky obou forem a na jejich pozitivní i negativní stránky v podnikání.

FreshStart-Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou_-SEO článek 1
Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou?

Kdo je fyzická osoba? 

Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Fyzická osoba je označení pro každou lidskou bytost. Pod tímto termínem si můžeš představit člověka, který je nositel práv, povinností a který může mít právní vztahy. Mezi právní úkony patří například právo koupit si majetek nebo uzavřít smlouvu.  Klíčové je, že velkou část práv nabývá člověk jen tím, že se narodí. Plnou zodpovědnost za své jednání nese fyzická osoba až po nabytí plnoletosti, tedy po 18. narozeninách. To je také chvíle, kdy se jedinec stane svéprávným.

Co je to podnikající fyzická osoba?

Podnikající fyzická osoba vystupuje pod zkratkou OSVČ, tedy osoba samostatně výdělečně činná. Pro výkon povolání potřebuje živnostenský list a registraci na živnostenském úřadě. Z logiky věci OSVČ není právnická osoba – jde o fyzickou osobu, běžného člověka, který podniká a pracuje takzvaně „na sebe“.

 /Víš, co všechno musíš splnit, aby ses mohl stát osvč?/

Kdo je právnická osoba: definice

Na druhé straně stojí osoba právnická. Od fyzické osoby je oddělena a umožňuje tak jedincům podnikat pod hlavičkou právního subjektu. Tato právní konstrukce se různí podle způsobu dosahování cílů, které si zakladatelé společnosti vytyčili. Právnické osoby mohou být například obchodní společnosti, neziskovky ale i úřady a jiné státní instituce.

Stejně jako fyzické osoby, i právnické mohou vlastnit majetek či uzavírat smlouvy, mají také trestní odpovědnost. Největší výhodou právnických osob je, že jsou právně odděleny od jednatelů či vlastníků.  Pokud se společnosti nebude z jakéhokoli důvodu dařit, osobní majetek jejích vlastníků je více chráněn než v případě živnostníků. Toto pravidlo ovšem neplatí univerzálně, například veřejná obchodní společnost je specifická právě tím, že vlastníci ručí svým majetkem.

Druhy právnických osob

Nejrozšířenější forma právnické osoby jakožto obchodní korporace je společnost s ručením omezeným (s.r.o.), ale druhů existuje víc. Jaké?

·   s.r.o. – Společnost s ručením omezeným je jednou z nejrozšířenějších forem u nás i ve světě.

 /troufáš si posunout své podnikání o další level? Věci, které bys měl znát při přechodu z osvč na s.r.o. /

· a.s. – Akciová společnost je specifická tím, že se základní kapitál skládá, jak už název napovídá, z akcií. Vlastníci akcií se můžou podílet na chodu společnosti, musí ovšem počítat i s přidruženými povinnostmi. Jde například o vkladovou povinnost, která může být peněžní nebo nepeněžní (třeba vklad majetku).

·  v.o.s. – Veřejná obchodní společnost je specifická tím, že stejně jako v případě osvč společníci ručí celým svým majetkem. K tomu, aby v.o.s. mohla vzniknout je potřeba minimálně dvou lidí, kteří ve společnosti ručí stejným dílem.

·  k.s. – Komanditní společnost má dva druhy společníků. Oba sice ručí za dluhy – jeden omezeně, druhý neomezeně. Tato právnická osoba má podobu korporace.

·  Družstvo jakožto obchodní korporace je společenství, jehož členové se navzájem podporují. Možná se ti vybaví předrevoluční zemědělské družstvo, ale může jít i o družstvo bytové.

Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Pro a proti

Freshstart Tabulka fyzicka a pravnicka osoba SEO clanek1 1 1 - Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou: Jaká jsou pro a proti?
Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou?

Označení právnické osoby za osobu může být pro mnohé matoucí. Teď už je ti určitě jasné, že fyzická osoba je živý člověk a ta právnická představuje právní konstrukt. S tím souvisí i výhody a nevýhody nebo rozdíly v jednotlivých druzích podnikání, včetně problematiky daní. Jen díky tomu, že poznáš nejrůznější možnosti budeš moct pro svůj byznys najít tu nejlepší možnou formu.


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|