Novela zákoníku práce 2023: Vše, co jako podnikatel potřebuješ vědět

S příchodem nového roku se v českém právním prostředí objevily důležité změny, které ovlivňují podnikatele i jejich zaměstnance. Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost nyní v říjnu, přináší řadu aktualizací, ale i upřesnění, které zabraňují různému výkladu jednotlivých zákonů. V tomto článku se podíváme na ty nejdůležitější.

Co na letošní novelu zákoníku práce říká daňový poradce Ing. Jan Ježek se dozvíš v našem rozhovoru.

1. Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Jednou z klíčových změn je upřesnění pravidel týkajících se nepřetržitého odpočinku v týdnu. Před novelou zákoníku práce existovaly výklady, které tvrdily, že zaměstnavatel musí sice pracovní dobu rozvrhnout tak, aby obsahovala minimálně 35 hodin odpočinku v týdnu, ale nemá povinnost tento odpočinek zaměstnanci skutečně dopřát. Po novele už je výklad jednoznačný – zaměstnance má právo si odpočinout.

Jak bude nepřetržitý odpočinek vypadat v praxi?

Ač zní nepřetržitý odpočinek lákavě, určitě to neznamená, že si najednou všichni zaměstnanci budou válet šunky doma na gauči. Novela zákoníku práce pouze upřesňuje následující body.

 • Nepřetržitý odpočinek: Zaměstnanci mají nárok na nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 24 hodin v rámci týdne.
 • Celkový odpočinek: Spolu s denním odpočinkem (11 hodin) tedy dostanou dohromady 35 hodin volna týdně.
 • Mladiství zaměstnanci: Zaměstnancům z řad mládežníků náleží alespoň 48 hodin odpočinku v rámci jednoho týdne.
 • Pravidelnost: Odpočinek se musí opakovat každý týden a nemůže se až na výjimky převádět.

Výjimky a speciální případy

Existují situace, ve kterých zkrátka není možné poskytnout nepřetržitý odpočinek v plné délce 35 hodin. V takovém případě musí zaměstnanec volno vynahradit v následujícím týdnu. Jinými slovy zaměstnanec v prvním týdnu sice nezíská 35 hodin odpočinku, ale zato v druhém týdnu dostane 70 hodin volna.

2. Nová pravidla pro home office a novela zákoníku práce 2023

Homeoffice neboli práce z domova se stává stále populárnější a novela zákoníku práce 2023 na to reaguje. Upravuje především následující body:

 • Žádost o práci na dálku: Každý zaměstnanec může požádat o homeoffice. Nicméně zaměstnavatel mu nemusí vždy vyhovět, pokud nejde o těhotné ženy či zaměstnance pečující o malé děti nebo osoby závislé na pomoci jiných.
 • Písemná dohoda: Po schválení homeofficu je nutné uzavřít novou písemnou dohodu, do které se zahrne i nové rozvržení pracovní doby a způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Souhlas spolubydlících: Pokud bude pracovat zaměstnanec ve sdíleném prostoru (například v bytě se spolubydlícími), musí mít od všech osob písemný souhlas. 

Úhrada nákladů

Práce z domova je pro mnoho lidí příjemná, ale nese s sebou i zvýšené náklady, a to zejména v podobě spotřeby energií a vody v domácnosti. Jestliže zaměstnavatel homeoffice povolí, bude muset zaměstnanci tyto náklady dvěma způsoby:

 • Paušální částkou: Při variantě paušálních náhrad zaměstnavatel hradí 4,60 Kč na hodinu.
 • Skutečnými náklady: Zde se pracuje se skutečnými náklady, které musí zaměstnanec prokázat. 

Více o úhradě nákladů, ale i o dopadech novinek v zákoníků práce na ekonomiku se dozvíte v našem rozhovoru s daňovým poradcem Janem Ježkem

Celý rozhovor se nesl v duchu elektrických aut a jejich problematiky. Koukni se i na názor daňového poradce na toto odvětví.

Daňový poradce Ing. Jan Ježek má na elektrická auta skeptický názor. V rozhovoru se ho na to ptal Jakub Hotěk, zakladatel firmy AutosEU limited s.r.o.

3. Informační povinnost zaměstnavatele v novele zákoníku práce

Novela zákoníku práce rovněž klade větší důraz na informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům. Když pracovní smlouva nezahrnuje všechny potřebné informace o právech a povinnostech v pracovním poměru, je na zaměstnavateli, aby tuto mezeru vyplnil a zaměstnance písemně informoval.

Jak bude informování probíhat praxi?

 • 7denní lhůta: Od 1. října 2023 musí zaměstnavatel informovat zaměstnance do 7 kalendářních dní od nástupu do práce. Předtím byla lhůta stanovena na jeden měsíc.
 • Týká se všech typů smluv: Tato povinnost platí jak pro smlouvy na hlavní pracovní poměr, tak i pro dohody.
 • Odkaz na interní dokumenty: V některých případech může zaměstnavatel nahradit písemnou informaci odkazem na kolektivní smlouvu nebo interní předpis.

Ve zkratce to znamená jedno – jako podnikatel musíš být připraven na rychlejší a důkladnější informování svých zaměstnanců.

Tip: Připrav si šablony a metodiky, aby sis usnadnil administrativu a vyhnul se možným sankcím.

4. Dohody konané mimo pracovní poměr v roce 2023

Dokonce i dohodáři se dočkali poměrně významných změn v legislativě. Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v roce 2023, přináší následující novinky:

 • Rozvrh pracovní doby: Nově musí zaměstnavatel písemně určit rozvrh pracovní doby dohodáře s dostatečným předstihem. 
 • Příplatky za práci: Dohodáři mají nyní nárok na příplatky za práci podle § 115 až 118 zákoníku práce, stejně jako zaměstnanci na plný úvazek.
 • Překážky v práci: Až na výjimky musí být dohodáři odškodněni v případě překážek v práci, za které může zaměstnavatel.
 • Řádná dovolená od roku 2024: Největší novinkou je pravděpodobně nárok na dovolenou. S odloženou účinností od 1. ledna 2024 získávají dohodáři nárok na řádnou dovolenou za obdobných podmínek jako u pracovního poměru.

Kompletní seznam změn týkajících se dohodářů včetně všech podrobností, výjimek a důležitých lhůt najdeš rozepsaný v našem článku.

Shrnutí novely zákoníku práce 2023

Pokud bychom to ale měli shrnou, novela pracovního zákoníku 2023 začíná výrazně více vnímat práva dohodářů. Pro zaměstnavatele to na druhou stranu znamená nové povinnosti a vyšší náklady. I proto se názory na změny v zákoníku práce různí. Například daňový poradce Jan Ježek je nepovažuje za nejšťastnější: „Nemyslím si, že je to rozumný krok. Spousta firem žije právě z dohodářů, kteří vykonávají jednorázové činnosti. Samozřejmě se dohody zneužívají, ale stále existují činnosti, na které potřebujete člověka, co vám přijde na dva tři dny, udělá svojí práci a víckrát ho nechcete vidět.“

Tip: Přizpůsob své interní procesy novinkám. Připrav si šablony pro písemné rozvrhy pracovní doby a zajisti si, že všechny potřebné informace budou dohodářům poskytovány včas. Tím se vyhneš možným komplikacím a sankcím.

Novela zákoníku práce přináší řadu změn, které by měl každý podnikatel znát a respektovat. Ať už se jedná o pravidla týkající se odpočinku, práce na dálku, nebo úhrady nákladů, je důležité, aby o nich věděl a mohl se na ně pečlivě připravit. 

Rozhovor s daňovým poradcem Ing. Janem Ježkem

Podívej se na všechny zbývající části rozhovoru s daňovým poradcem Janem Ježkem. Na dotazy ohledně daní, účetnictví a mezd jsme se ho ptali společně s Jakubem Hoťkem, zakladatelem firmy AutosEU limited s.r.o., který provozuje online platformu na prodej elektrických a hybridních aut.

Kryptoměny jsou z daňového hlediska problém

Názor na kryptomněny z daňového hlediska a spoustu dalšího se dozvíš v našem rozhovoru.

Česká republika má nejsložitější daňový systém

Co říká daňový poradce Ing. Jan Ježek na český daňový systém?
Shrnutí novely zákoníku práce 2023 - Jan Ježek a Jakub Hotěk

Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|