Jak přerušit a zase obnovit živnost? Stačí 1 formulář

Nastala chvíle, kdy potřebuješ přerušit živnost? Nebo ji naopak obnovit? Žádný problém, stačí znát několik základních pravidel a bude to pro tebe hračka. Přerušení i obnovení živnosti je výhodnější, než živnostenský list rušit úplně a pak zakládat OSVČ od píky. Jak přerušit a obnovit živnost online přes datovou schránku se dozvíš v článku.

image edited - Jak přerušit a zase obnovit živnost? Stačí 1 formulář
Jak přerušit a zase obnovit živnost?
FreshStart Jak prerusit a zase obnovit zivnost SEO clanek 2ru reklama seo l nek 10 - Jak přerušit a zase obnovit živnost? Stačí 1 formulář

Jak přerušit a zase obnovit živnost krok za krokem?

Přerušení

Pokud se OSVČ rozhodně přerušit živnost, musí tuto skutečnost ze zákona nahlásit své zdravotní pojišťovně, okresní zprávě sociálního zabezpečení (do 8 dnů) a finančnímu úřadu (do 15 dnů od přerušení). Vyplatí se zajít na živnostenský úřad – povinně tam sice kvůli pozastavení živnosti nemusíš, ale všechny zákonné náležitosti tam vyřídí za tebe.K přerušení živnosti není potřeba sepisovat oficiální žádost, stačí ti vyplnit jeden formulář, takzvaný Změnový list. Existují pak tři způsoby, jak živnost přerušit:

  • osobně zajdeš na živnostenský úřad (nebo někoho vybavíš plnou mocí)
  • změnový list pošleš poštou na živnostenský úřad
  • změnový list a odneseš na Czech Point
  • přerušíš živnost online

Přerušení živnosti online

K přerušení živnosti online potřebuješ stažený a vyplněný změnový list, kterž je dostupný na portálu živnostenského podnikání. Dokument pak pošelš přes datovku nebo elektronicky. Ke druhé variantě budeš potřebovat elektronický podpis (dnes tuto funkci nabízí i některá mobilní bankovnictví). 

/TIP: Na stejných stránkách vyřídíš jak pozastavení, tak i případné obnovení tvé živnosti./

Daňové přiznání při přerušení živnosti

I když si živnost přerušíš, daň z příjmů fyzických osob se tě stále týká, a proto nesmíš zapomenout na podání daňového přiznání (vždy na konci března následujícího roku). Pokud živnost přerušíš v průběhu roku, v daňovém přiznání oddělíš dobu podnikání a pozastavení. V dalších letech, kdy je tvá živnost pozastavena musíš podávat nulové přiznání k DPH.

Jak je to se sociálním a zdravotním?

V době, kdy OSVČ živnost přeruší, nemusí platit zálohy na sociální pojištění. Je ovšem nutné myslet na to, že se toto období nezapočítává do odpracované doby, ze které se vypočítává důchod.

Zdravotní pojištění si i přes pozastavenou živnost jedinci platit musí, s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnaní jinde a platí to za ně zaměstnavatel, případně stát.  

Obnovení živnosti – stačí jeden formulář a jde to i online!

Stejně jako se dá živnost přerušit, můžeš ji také kdykoliv obnovit. Opět existuje několik způsobů, jak na to:

  • Osobně na živnostenském úřadě podáním změnového listu (je stejný jako při přerušení živnosti). Do 30 dnů ti úřad doručí dokument o opětovném zahájení činnosti a můžeš znovu začít!
  • Obnovení živnosti můžeš provést také na Czech Pointu
  • Stejně jako u přerušení živnosti, i v případě obnovení lze poslat změnový list elektronicky s elektronickým podpisem.
  • Pomocí datové schránky pošleš vyplněný změnový list na živnostenský úřad. Nezapomeň, že odesílání dokumentů jde v datovce zdarma a jako OSVČ máš datovou schránku automaticky založenou od státu. Tak proč ji nevyužít?

/Datová schránka není žádná věda! Jestli tápeš, objev základní tipy, jak na ni. /

    Nakonec můžeš využít časově nejnáročnější variantu a oběháš si všechny úřady a instituce sám (tedy sociální, zdravotní a finančák). 

Cena obnovení živnosti

Jedním z důvodů, proč je výhodnější živnost pozastavit, a ne ukončit je právě cena. Zatímco při zakládání OSVČ musíš zaplatit správní poplatek 1000 korun, obnovení živnosti je zdarma.

Stejně jako pozastavení, i obnovení živnosti je nutné ohlásit. A to:

  • Zdravotní pojišťovně (do 8 dnů)
  • České správě sociálního zabezpečení (do 8 dnů)

Opět platí, že můžeš tyto instituce obejít sám nebo půjdeš na živnostenský úřad, který informace pojišťovně a ČSSZ předá. Podmínkou je, že musíš mít vyplněný jednotný registrační formulář – tedy změnový list.

Automatické obnovení živnosti 

Živnostenský list nelze přerušit na neurčito. Při přerušení je povinné uvést, na jak dlouhou dobu živnost pozastavíš. Toto datum si zapiš za uši nebo do kalendáře. Živnost se potom automaticky obnoví a od toho momentu musíš opět platit zálohy na sociální a zdravotní.

Pokud se rozhodneš začít podnikat dříve, nic ti nebrání. Zařídíš si obnovení živnosti podle předchozího kroku.

Jaké jsou důvody pro přerušení živnosti?

Živnost má v podnikání nezastupitelnou roli. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou podnikající fyzické osoby pracující „na sebe“, to znamená na vlastní zodpovědnost. Oproti dalším typům podnikání se liší zejména tím, že v případě podnikatelského neúspěchu ručí svým majetkem.

image 1 - Jak přerušit a zase obnovit živnost? Stačí 1 formulář

Život nelze vždy perfektně naplánovat a v podnikání to platí dvojnásob. Proto se vyplatí mít zadní vrátka a znát možnosti, jak tyto nepředvídatelné situace zvládat. Jednou z nich je i přerušení a obnovení živnosti, ať už jsou důvody jakékoliv. Nebo přijde čas, kdy budeš chtít vody OSVČ opustit úplně a přejít na s.r.o. Každopádně se vyplatí být flexibilní a vždy mít eso v rukávu– ať už v podnikání či osobním životě. 

Další články

Chceme tě poznat líp!