Fresh novinky: Letní brigády, 2 typy smluv a kdy je nutné danit

Letní brigády jsou skvělý způsob, jak vyplnit volný čas, něco se naučit, a hlavně vydělat peníze. Na brigádu můžou jít všichni starší 15 let. Stejně jako práce samotná, i smlouvy a daně jsou tomu přizpůsobené a jsou více flexibilní. Zjisti, jaké typy smluv se na brigádách podepisují a co by v nich nemělo chybět.

frst web clanky aktualita 4823 2 4x - Fresh novinky: Letní brigády, 2 typy smluv a kdy je nutné danit

Dohoda o provedení práce (DPP)

Jako brigádník se nejčastěji setkáš s dohodou o provedení práce (DPP). Ta je vhodná pro vedlejší přivýdělky, jako jsou právě brigády. Pro zaměstnavatele je výhodná tím, že se DPP dá snadno uzavřít i ukončit. Končí buď ke dni, který je uveden ve smlouvě, nebo existuje 15 denní výpovědní lhůta bez udání důvodu (v běžné pracovní smlouvě je lhůta stanovená minimálně na 2 měsíce). Má ale své výhody i pro zaměstnance, a to zejména proto, že se za určitých podmínek nemusí platit sociální a zdravotní.

DPP je omezená rozsahem práce, který nesmí překročit 300 hodin ročně. Do tohoto rozsahu se počítají všechny DPP, které máš uzavřené u jednoho zaměstnavatele. 

Odvody DPP

Velkou oblibu si DPP získala díky systému placení odvodů. Sociální a zdravotní pojištění totiž nemusíš platit, pokud tvůj měsíční příjem nepřekročí 10 000 Kč. 

Pozor ale, do tohoto limitu se počítají všechny tvé výdělky u stejného zaměstnavatele. Pokud jsi tedy u jednoho zaměstnavatele podepsal více dohod o provedení práce, tvé měsíční výdělky se sčítají. 

DPP a růžové prohlášení alias Prohlášení poplatníka daně z příjmu FO

Klíčovým prvkem u všech typů smluv je růžové prohlášení čili Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Práce nikdy není zadarmo a přestože s určitými typy smluv jsi osvobozen od odvodů, placení daní tě nemine. Díky růžovému prohlášení ale může uplatnit slevy na dani, jako je:

  • sleva na poplatníka,
  • sleva na studenta,
  • sleva na dítě,
  • sleva na invalidu,
  • sleva na ZTP.

Prohlášení poplatníka daně můžeš mít v jednu chvíli podepsané  pouze u jednoho zaměstnavatele. Nejvýhodnější je tedy podepsat prohlášení tam, kde máš nejvyšší měsíční příjmy. Pokud se měsíčně vejdeš do výše zmíněné částky 10 000 Kč, nebudou tě díky slevám tížit ani daně. 

Růžové prohlášení a odvody v praxi

S podepsaným růžovým prohlášením:

Do 10 tisíc měsíčně – sociální a zdravotní se neodvádí, platí se zálohová daň a lze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Nad 10 tisíc měsíčně – odvádí se sociální a zdravotní, platí se zálohová daň a lze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Bez prohlášení:

Do 10 tisíc měsíčně – sociální a zdravotní se neodvádí, platí se zálohová daň, ale nelze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Nad 10 tisíc měsíčně – sociální a zdravotní se odvádí, platí se zálohová daň, ale nelze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Poznámka: Už z názvu vyplývá, že jde pouze o zálohy na daních, které budou definitivně vyúčtovány po skončení roku ze všech příjmů poplatníka. 

Dohoda o provedení činnosti

Dohodu o provedení činnosti neboli DPČ, je na místě podepsat v případě, že jde o dlouhodobější charakter pracovního vztahu. Práce by ovšem neměla přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby, tedy 20 hod/týden. Současně je DPČ sjednaná na maximálně 52 pracovních týdnů. 

Pokud máš v plánu pracovat na DPČ, měl bys vědět, že sociální a zdravotní se odvádí u příjmů nad 3 500 Kč měsíčně. U zdravotního pojištění existují situace, kdy ho odvádět nemusíš – buď jsi student, důchodce nebo máš práci na hlavní pracovní poměr, ve které to za tebe už odvádí tvůj zaměstnavatel. 

Pro ukončení DPČ platí stejná pravidla jako u DPP.

DPČ a růžové prohlášení alias Prohlášení poplatníka daně z příjmu FO

Co se slev na daních týče, opět zde hraje roli růžové prohlášení – pokud ho máš podepsané, můžeš je uplatnit. V případě, že už jsi ho podepsal jinde, automaticky ti zaměstnavatel strhne 15% daň. 

Růžové prohlášení a odvody v praxi

S podepsaným růžovým prohlášením:

Do 3 500 měsíčně – sociální a zdravotní se neodvádí, platí se zálohová daň a lze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Nad 3 500 měsíčně – odvádí se sociální a zdravotní, pokud je DPČ tvou hlavní činností (viz výše), platí se zálohová daň a lze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Bez prohlášení:

Do 3 500 měsíčně – sociální a zdravotní se neodvádí, platí se zálohová daň, ale nelze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Nad 3 500 měsíčně – odvádí se sociální a zdravotní, pokud je DPČ tvou hlavní činností (viz výše), platí se zálohová daň, ale nelze uplatnit výše zmíněné slevy na dani.

Co by v dohodách nemělo chybět? 

Dohody o provedení práce i činnosti jsou flexibilnější než klasické úvazky, smlouvu mít nicméně musíš. Dávej si pozor, aby v každé dohodě, kterou podepisuješ bylo uvedeno:

  • Doba, na kterou se dohoda uzavírá – podle toho brigáda zpravidla končí, může být ale i na dobu neurčitou
  • Rozsah práce a její specifika, například vymezení úkolů
  • Pracovní doba (zejména u DPČ) 
  • Výše odměny – kolik peněz dostaneš za hodinu, maximální výše stanovená není, ale minimálně by sis měl vydělat 103,80 Kč/hod (což je minimální mzda od 1. ledna 2023)

Málokdo jde ze školy rovnou na full-time, aniž by si vyzkoušel pracovat na brigádě. Klady takových prací na dohodu tkví zejména v tom, že sociální a zdravotní platíš až od určité částky a pokud jsi student, tak ho za tebe platí stát. 

Jaké změny tě čekají ohledně dovolené jakožto brigádníka? 

Novela zákoníku práce přináší zásadní změny v práci na dohodu, které mají výrazně pozitivní dopad na brigádníky. Díky této novince získáš právě nárok na placenou dovolenou a další výhody, což se přibližuje klasickému pracovnímu poměru. Musíš vědět, že zaměstnavatelé teď budou muset v předstihu vypracovat rozvrh práce pro dohodáře, což zlepší tvou stabilitu a předvídatelnost pracovního režimu.

Další zajímavou inovací je právo dohodářů na volno ve vybraných situacích, jako jsou svatby či návštěva u lékaře, což umožní lepší vyvážení pracovního a soukromého života.

Nicméně, nejvíce diskutovanou a kontroverzní částí novely je jistě nárok na dovolenou. Tento nárok vzniká pouze za předpokladu, že tvá smlouva trvá nepřetržitě déle než 28 dní a zároveň jsi odpracoval alespoň čtyřnásobek své fiktivní týdenní pracovní doby, která je stanovena na 20 hodin. Jistě se shodneme na tom, že je to krok správným směrem k vyššímu zabezpečení a zlepšení podmínek pro všechny brigádníky.


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|