Hledá se investor: Jak vybrat toho správného?

Už delší dobu podnikáš a konečně přišlo rozhodnutí posunout tvůj byznys na vyšší úroveň? Je čas sehnat si investora. Nevíš, jak na to? Čti dál a dozvíš se, jaké klíčové kroky je potřeba podniknout při hledání vhodného investora pro tvou firmu.

FRST grafika filler andrea ferancova 2x - Hledá se investor: Jak vybrat toho správného?

Proč investora vybírat obzvlášť pečlivě?

Vstup investora do firmy je zásadním krokem. Jeho výběr bude mít trvalý dopad na tvou vizi o firmě. Má moc rozhodnout o tom, kudy se bude tvé podnikání ubírat a jakou silou bude disponovat na trhu.

Investor se stane člověkem, se kterým budeš sdílet úspěchy, ale i pády. Budeš s ním muset velmi často komunikovat a rozhodovat o dalších krocích ve firmě. Spolupráce s investorem je jako dlouhodobý partnerský vztah, kde musí být obě strany plně angažované a navzájem si důvěřovat.

Vaším společným cílem by měl být růst byznysu, a proto je opravdu důležité najít toho správného člověka. Přizvání investora do firmy totiž přináší potenciál pro její raketový růst, ale zároveň i risk, že o ni přijdeš.

Co dělat, než začneš hledat?

Prvním krokem k nalezení vhodného investora je stanovení cílů firmy, její vize a celkového budoucího směřování. Mít představu o tom, jakým způsobem se firma bude rozvíjet, je dobré jak pro tebe, tak i pro tvé hledání investora. Měl bys najít někoho, kdo bude tuto vizi sdílet a pomůže ti se k ní přiblížit, v nejlepším případě ji uskutečnit. 

Pevně stanovené cíle firmy zajistí, že investice skutečně dopomůže k jejich dosažení, a zamezí investorovi přizpůsobovat si firmu vlastní vizi.

V návaznosti na cíl si určíš další kritéria, podle kterých budeš vybírat. Zodpověz si následující otázky: Jaký typ investora bude nejlépe vyhovovat tvým požadavkům? Jak velkou finanční injekci si představuješ, a co bude primárním cílem investice?

Další důležitou fází je definovat si, co od investora očekáváš. Kromě financí to mohou být například cenné kontakty či zkušenosti a know-how, které investor bude schopný do tvé firmy přinést a posunout ji dál. Zároveň se stane tvou podporou při řízení firmy a tvůj závazek k němu ti může poskytnout dodatečnou motivaci k dosažení společných cílů.

Proces shánění 

Ve chvíli, kdy máš určený cíl a strategii tvé společnosti a víš, co od investora očekáváš, je čas se pustit do hledání. Připrav se na to, že to bude časově i psychicky náročné.

Je možné, že se ti nebude dařit investora sehnat, a když už konečně nějakého najdeš, budeš s tím chtít navázat spolupráci okamžitě. Andrea Ferancová Bartoňová v našem rozhovoru ale doporučuje výběr neuspěchat. Naopak radí sejít se s větším počtem investorů. Někteří z nich totiž mohou investovat ve stejném sektoru podnikání jako je ten tvůj a to pro tebe znamená získání cenných informací, například jak dosáhnout úspěchu v daném odvětví či jaké jsou klíčové výzvy a možnosti. Proto si dej načas s pečlivou analýzou. Určitě se nenech odradit odmítnutím, ale ani neskoč po první možnosti, která se ti naskytne. Zamítnutí spolupráce není nutně negativním výsledkem, Pokud si nejsi stoprocentně jistý, že to mezi vámi bude fungovat a že to bude přínosné pro firmu, bude lepší, když budeš hledat dál.

Existuje mnoho míst a způsobů, které slouží ke shánění investora. Navštěvuj podnikatelské události, veletrhy a konference, kde budeš mít příležitost setkat se s potenciálními partnery. Online platformy specializované na investice jsou také užitečným způsobem, jak najít investory. Vyplatí se ti i komunikace s ostatními podnikateli a kolegy, od kterých získáš tipy a kontakty. Další možností jsou sociální sítě, jmenovitě LinkedIn, což je užitečný nástroj pro navazování kontaktů.

Jak poznat, že je to ten pravý?

Důležitým bodem procesu je průzkum investora. Než se s ním setkáš osobně, najdi si informace o jeho podnikatelské historii. Kontaktuj společnosti, do kterých investoval a zjisti, jaká je jejich zkušenost s daným investorem a jaký byl jeho přínos do společnosti. Můžeš zároveň sehnat jiné zdroje, kde si ověříš jeho reputaci. Užitečné může být prosté online vyhledávání, sledování sociálních sítí a pročítání dostupných zpráv.

Až dojde na schůzku, měl bys dát i na osobní dojem. Pokud si rozumíte, komunikace funguje bez problémů a je mezi vámi dobrá chemie, je tu velký potenciál, že budete tvořit fungující tým. Určitě nechceš strávit několik dalších let ve spolupráci s někým, s kým si nerozumíš už na začátku.

V tuto chvíli je na místě představit investorovi cíl firmy. Buď na to dobře připraven, abys vytvořil pevný základ pro úspěšnou spolupráci. Poté je řada na investorovi, aby vyjádřil jeho očekávání a plány. V případě, že se oba shodnete, investor je zaujatý tvým projektem a chce se na něm podílet a ty cítíš, že je to člověk, se kterým se vidíš budovat svůj byznys, máš víceméně vyhráno


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|