Elektromobil z daňového pohledu – vyplatí se daňové úlevy, dotace či odpisy?

Elektromobilita a účetnictví – dva odlišné světy, je nicméně fajn, abys měl přehled o tom, jak účetnictví ve světě elektrických aut funguje. Dotace, benefity a elektrická auta z daňového pohledu – čti dál a zjisti co nejvíc informací.

Elektromobil z daňového pohledu – úlevy, dotace a odpisy? | Jan Ježek X Jakub Hotěk | FreshStart.cz

Elektromobilita je princip, při kterém se dopravní prostředky pohybují díky elektrické energii. Nejde přitom jen o auta, ale i autobusy nebo některé druhy lodí. Vedle toho účetnictví je zaznamenávání finančních transakcí, přičemž má určitá, jasně vymezená pravidla. Ačkoliv jde o dva odlišné obory je na místě se jejich propojováním zabývat, zejména pokud v oblasti elektrických aut podnikáš. 

Elektrická auta už nejsou jen Tesla

Když se řekne elektrické auto, mnoho lidí si jako první vybaví Teslu Elona Muska. I díky Tesle byla dlouhou dobu necelá polovina tohoto trhu ve Spojených státech. V posledních letech se ve spojitosti s elektromobilitou dostává do popředí také Čína a trh se stále rozšiřuje.

Rostoucí zájem o elektromobilitu se dává do kontextu s životním prostředím. Enviromentální aspekt zasahuje i do regulací Evropské unie. Udržitelnost je klíčovým bodem Pařížské dohody z roku 2015, ve které se členské státy zavazují, že v polovině století dosáhnou uhlíkové neutrality. Velkou roli v tom hraje snížení emisí v dopravě.Šedou zónu v takové debatě ovšem tvoří likvidace baterií, ke které je potřeba mnoho energie, s čímž se pojí i emise uhlíku. Právě do vývoje optimálnějších baterií elektroautomobilky investují nemalé částky. Jak je tedy možné, že elektrická vozidla i přes to všechno zákazníky zajímají?

Dotace na elektrická auta zvyšují dostupnost, každý na ně ale nemá nárok 

Odhlédneme-li od ekologického otazníku nad likvidací baterií, od koupi elektroauta lidi odrazují i další nevýhody:

  • vysoká pořizovací cena
  • problematika dojezdu 
  • dlouhý čas nabíjení

Právě nad výše zmíněnými negativy jsou řidiči ochotní přivřít oči, pokud se jim dostane dalších výhod, například ve formě dotací. Studie potvrzují, že státy, které investují do rozšíření infrastruktury nebo nabízí v oblasti elektromobility dotace, mají na trhu větší počet elektroaut. Vlajkovou lodí je v Evropě Norsko, kde existují dotace nejen na pořízení vozu (a to až do výše 100 tisíc českých korun), ale podpora funguje skrze daňové výhody, které jsou pro zákazníky mnohem atraktivnější. Kromě zrušení daně z přidané hodnoty majitelé elektromobilů ušetří i na registračním poplatku, který se v přepočtu na českou měnu pohybuje kolem 160 tisíc korun. A to už je příjemná motivace. 

U nás jezdí elektroaut o poznání méně, ovšem český stát také určité výhody nabízí. Jednou z nich je osvobození od registračního poplatku, jako v případě Norska. Dále řidiči nemusí mít dálniční známku. Co se týče dotačních programů, nabízí Ministerstvo životního prostředí až do konce letošního roku program Elektromobilita. Toho si ovšem jako podnikatel nebo soukromá osoba moc neužiješ, protože si může zažádat jen subjekt veřejné správy (například obce, kraje nebo příspěvkové organizace).  

Elektromobilita optikou účetnictví

Nyní se na elektromobilitu podíváme optikou účetnictví, respektive z pohledu daňové optimalizace. Jako podnikatel můžeš elektroauto vložit do obchodního majetku. Obecně platí, že čím vyšší je cena auta a čím větší má služební využití, tím více se elektrické auto z daňového hlediska vyplatí.  Už jsme poukazovali na fakt, že pořizovací cena elektromobilu je spíše nevýhodou. V tomto případě se karty obracejí a investice do vyšší pořizovací ceny se ti může tímto způsobem částečně vrátit.

I v tuzemsku je možné v rámci elektromobility využít daňových výhod. Daně z příjmu se týkají tří hledisek, kterými jsou způsob dobíjení, cestovní výdaje a služební cesty. Má to ovšem háček. Pojďme jednotlivé oblasti rozebrat jednu po druhé.

Jak je to s odpisy?  

Odpisy se liší podle toho, jakým způsobem budeš chtít auto dobíjet, zda přes kabel nebo nástěnnou nabíječku, takzvaný wallbox. Existuje tak několik variant:

  • Elektrické auto se nabíjí přes kabel – hodnota se započítává do ceny auta a odepsat ho nemůžeš.
  • Wallbox na zdi – zde již mluvíme o majetku zaměstnavatele, což spadá pod movité věci. V případě, že cena wallboxu překročila 80 tisíc korun a bude se používat déle než 1 rok, jde o dlouhodobý odpisový majetek z 2. odpisové skupiny. 
  • Wallbox pevně spojen se stavbou zevnitř – nabíjecí zařízení je zde součást nemovitosti. V tomto případě se při odpisu zohledňuje, zda byla instalace dražší než 80 tisíc korun a zda jde o technické zhodnocení.
  • Wallbox spojen se stavbou zvenčí – v tomto případě jde o samostatnou dobíjecí stanici, tedy i samostatný majetek. Při odpisu se řadí do 2. skupiny. 
Odpisové skupiny a doba odpisování majetku
Odpisové skupiny a doba odpisování majetku

Má zaměstnavatel dobíjecí stanici?

Další otázka vyvstává v oblasti dobíjení. Je běžnou praxí, že lidé používají služební auta pro soukromé účely. Když si zaměstnanec dobije elektromobil ze stanice svého šéfa zdarma, jde svým způsobem o zaměstnanecký benefit (neboli bezúplatný příjem). Tento aspekt ovšem není posvěcen zákony, proto by dobíjení mělo spadat do dílčího základu daně ze závislé činnosti. 

Jak kompenzovat služební cesty? 

Náhrada cestovních výdajů je u elektických a hybridních aut problematická. U spalovacích motorů se výdaje počítají zpětně, kdy se vypočítává dle spotřeby pohonných hmot. V případě elektroaut je tento výpočet složitější. Zvláštní případ tvoří hybridi, které k pohybu kromě elektrické energie využívají i uhlovodíková paliva. Určit jasnou částku, která by se rovnala náhradě cestovních výdajů, je takřka nadlidský úkol.

Elektromobilita je v česku zatím v plenkách, v zájmů regulací z Evropské unie je ovšem podporována, ať už skrze dotace nebo daňové úlevy. V České republice jsou ale dotace jen pro někoho a vyznat se v daňových úlevách je vyšší dívčí. Dalším problémem je prohlubující se státní dluh a argument, že daňové úlevy se rovnají menším příjmům, což bude se zvyšujícím se počtem elektromobilů stále větší problém. Máš z účetnictví v elektromobilitě smíšené pocity? Pusť si náš rozhovor o elektromobilech a najdi v tématu své vlastní stanovisko. A jestli tě zajímá toto téma ještě víc, podívej se na samostatný rozhovor s Jakubem Hoťkem.


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|