Co je to SWOT analýza: Jak ji vytvořit a použít

Chceš se pustit do strategického plánovaní pro tvou firmu a netušíš, jak na to? Tenhle článek ti představí SWOT analýzu, která má spoustu využití. Pomůže ti s rozvojem nových projektů, lepším marketingovým plánem nebo z ní dokážeš zjistit, zda je vhodný čas do firmy investovat.

frst web clanky SWOT 1x 1 - Co je to SWOT analýza: Jak ji vytvořit a použít

Co je to SWOT analýza?

SWOT analýza je strategický nástroj, který slouží ke zhodnocení situace firmy. Její pointu je možné jednoduše odvodit ze samotného názvu, SWOT je totiž zkratka. Písmeno S označuje silné stránky (strenghts), písmeno W slabé stránky (weaknesses), písmeno O zastupuje příležitosti (opportunities) a písmeno T hrozby (threats).

Pro tebe je důležité, abys použil tyto základní pojmy a řídil se jimi při vytváření SWOT analýzy pro tvou firmu.

Jak udělat SWOT analýzu

Jak vytvořit SWOT analýzu ti vysvětlíme na následující tabulce:

 pozitivnínegativní
vnitřnísilné stránky (S)slabé stránky (W)
vnějšípříležitosti (O)ohrožení (T)

Stačí si načrtnout čtyři jednoduché kvadranty, které následně vyplníš. Vlevo nahoře jsou umístěné silné stránky, vpravo nahoře pak slabé stránky. Jedná se o vnitřní činitelé. Vlevo dole dosadíš příležitosti a vpravo dole ohrožení. To jsou vnější činitelé.

Dále je tabulka rozdělena na pozitivní a negativní část. Levá pozitivní strana obsahuje úspěchy a dovednosti, ve kterých je dobré pokračovat a vylepšovat je, protože pomáhají k rozvoji firmy. Pravá negativní strana se týká problémů, na kterých musíš zapracovat, protože zdržují růst tvého podnikání.

Nyní máš základ pro tvou SWOT analýzu. Následně musíš obecné pojmy rozvinout v ty, které se týkají konkrétně tebe, tedy identifikuješ silné a slabé stránky tvého byznysu a zároveň jeho ohrožení a příležitosti. Správně sestavená SWOT analýza by měla obsahovat minimálně pět bodů v každé části.

Vnitřní činitelé SWOT analýzy

Silné stránky firmy představují faktory, které jí poskytují konkurenční výhodu a přispívají k jejímu úspěchu na trhu. Mezi silné stránky patří například nové technologie, které využíváš, vynikající marketingová strategie, jedinečný produkt, know-how, nebo tvůj skvělý management a kvalifikovaný personál.

Slabé stránky firmy jsou ty, které představují potenciální rizika nebo výzvy. Často odrážejí nedostatky nebo problémy ve vnitřním fungování firmy. Slabé stránky zahrnují nedostatek finančních prostředků, slabou pozici tvé firmy na trhu, nekompetentní management, zastaralé technologie, nedostatečnou diversifikaci produktů nebo vysoké náklady na provoz firmy.

Měj na paměti, že se jedná se pouze o příklady, abychom ti přiblížili, jak udělat SWOT analýzu. Tvé silné i slabé stránky se od nich budou pravděpodobně lišit.

Vnější činitelé SWOT analýzy

Vzhledem k tomu, že příležitosti a ohrožení se řadí do skupiny vnějších činitelů, je jasné, že je nelze ovlivnit a tvůj budoucí úspěch tkví pouze v tom, jak na ně zareaguješ.

hrozbám se řadí například tvá konkurence, změny v poptávce nebo při nejhorším i ekonomická krize. Jako příležitosti se ti naskytnou nové zakázky, nové vynálezy, které mohou zefektivnit tvou práci, možnosti rozšíření tvé firmy na další trh nebo nové spolupráce.

Povzbuzení silných stránek a překonání slabých

Teď to maličko zkomplikujeme. Vzor SWOT analýzy není jen o tom, abys měl přehled o nedostatcích a plusech tvé firmy, ale sestavená tabulka ti pomůže k tomu, abys vybral vhodnou strategii pro tvůj byznys.

Silné stránky pomáhají k růstu podnikání a můžeš na nich stavět. Je ale také potřeba je neustále vylepšovat, aby silnými zůstaly. Tvá firma má potenciál být v těchto silných stránkách hvězdou na trhu a získat tak konkurenční výhodu, tak to nepodceň.

Slabé stránky je nutné řešit, aby zbytečně nestahovaly tvůj byznys dolů. Promysli jejich efektivní řešení a co nejdříve ho aplikuj. Je dost možné, že pokud budeš pečlivý a soustředěný, z některých tvých slabých stránek se stanou silné.

Příležitosti efektivně využij, ať už k práci na tvých slabých stránkách, v boji proti ohrožením či k podpoře silných stránek. Dávej si pozor, ať je nezmeškáš až se objeví.

Na hrozby se nedá připravit, proto bys měl mít pořádně pevný základ ve svých silných stránkách, abys nebyl překvapený, až nějaká přijde a měl se o co opřít.

Nyní už máš návod na to, jak využít strategické plánování pro rozvoj tvého podnikání. Hledáš další tipy, jak posunout tvůj byznys vpřed? Navštiv FreshStart, kde najdeš rady pro zakládání e-shopu nebo vytváření vítězného podnikatelského plánu a další poznatky ze světa podnikání.


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|