FMCG v kostce – 8 tipů na podnikání v této sféře

FMCG je zkratka pro Fast Moving Consumer Goods neboli rychloobrátkové spotřební zboží. Jde o produkty jako je třeba pečivo, nápoje, hygienické pomůcky nebo léčiva, které se vyznačují nízkou trvanlivostí. Kvalita takových výrobků klesá v řádech dnů, týdnů maximálně měsíců. Než se do takových vod pustíte, je na místě vědět o FMCG několik informací.

image 15 2x - FMCG v kostce - 8 tipů na podnikání v této sféře

Jaké jsou základní vlastnosti FMCG?


Jak již plyne z významu FMCG, rychloobrátkové zboží je takové, které se musí co nejrychleji prodat a nahradit čerstvější verzí. Podnikání v tomto oboru tkví v tom, že se takové zboží prodává a spotřebovává ve velkém a za relativně nízkou cenu. Tato dynamičnost je dána zejména krátkou trvanlivostí

Na trhu s rychloobrátkovým zbožím většinou dominují dobře známé značky, a to až v 75 % případů. Nadnárodní společnosti mají u zákazníka vybudovanou pověst, která způsobuje to, že člověk z regálu vybere bez delšího rozmýšlení jemu dobře známou značku namísto zkoušení něčeho nového.

Jak vypadá úspěšný FMCG?


Klíčové body pro úspěšného obchodníka v této oblasti vycházejí z charakteristik FMCG jako takového. Úspěšný podnikatel s rychloobrátkovým zbožím by se tedy měl zaměřit na následující:

  • Tak jako v každém jiném business modelu, i v případě rychloobrátkového zboží jde primárně o zákazníka. Respektive o jeho potřeby, které se jako podnikatel snažíte naplnit a nabízet zkrátka to, po čem je na trhu poptávka.
  • Při podnikání v odvětví FMCG platí, že více je vždy více. Snažte se prodat maximum produktů, aniž by klesla jejich kvalita. 
  • Současně je nutné přemýšlet i nad otázkou, jak být cenově dostupný, aby se produkt uchytil ve vysoce konkurenčním prostředí. Jedno z hlavních pravidel FMCG je prodej s nízkou marží
  • Buďte flexibilní a nebojte se používat různé prodejní kanály, zejména pak v online prostředí. 
  • Pro nejefektivnější chod FMCG podniku je na místě zajistit rozsáhnou distribuci, která bude fungovat i v případě geografické expanze. 
  • FMCG má specifické nároky na uskladnění, proto je na místě přemýšlet efektivně nejen o distribuci, ale i balení a skladování. Je to dáno vysokou obrátkovostí, což je stav, kdy se zásoby rychle spotřebovávají a nahrazují je jejich novější verze. 
  • Jak plyne z vlastností FMCG, až tři čtvrtiny rychloobrátkového zboží se prodá na základě ne základě povědomí o značce. Zaměřte se tedy na budování značky a s tím související kvalitní marketing
  • Hledejte konkurenční výhodu. Tou může být například důraz na udržitelnost. Velké podniky sice mají moc nad enviromentální stránkou věci, ale ne vždy takové závazky plní. V praktické rovině může jít o obaly z recyklovatelných materiálů či snížení odpadu při výrobě.  

Význam FMCG nasedá na dnešní rychlou dobu v globalizovaném světě. Pro začínající podnikatele v této oblasti navíc není start vůbec jednoduchý, vzhledem k celosvětovým koncernům, kteří si již vybudovali u zákazníků své jméno. I přes to nejsou nováčci v této sféře výjimkou. Nenechte se tedy zastrašit a buďte mezi těmi 25 % prodejců, kteří konkurují v nadnárodním společnostem.  


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|